ČSAT

Odborná akce je přístupná pouze zdravotnickým odborníkům
ve smyslu zákona o regulaci reklamy, tj. lékařům a lékárníkům.
Kliknutím na ANO potvrzujete, že jste zdravotnickým odborníkem

ANO, jsem odborníkem ve zdravotnictví

Kardiologický den Petra Niederleho

Tato odborná akce se koná na památku předního českého kardiologa profesora Petra Niederleho, který byl průkopníkem české echokardiografie a dlouholetým primářem Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Zemřel v březnu 2008.

Na odborném programu konference společně spolupracují: Sdružení ambulantních kardiologů, Nemocnice Na Homolce, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Českou lékařskou komorou. V rámci programu jsou příspěvky našich předních odborníků na akutní kardiologii, srdeční arytmie, srdeční selhání, chlopenní a jiné srdeční vady, farmakologickou léčbu srdce i problematiku úhrad léčby. Tato jednodenní konference je jedinou odbornou akcí svého druhu v ČR, kde se setkávají ambulantní specialisté a lékaři nemocničních zařízení spolu s regulátory a plátci zdravotní péče. Vzájemná provázanost a nedílná spolupráce těchto subjektů umožňuje udržovat úroveň kardiologie v České republice na nejvyšší světové úrovni.

Každým rokem návštěvnost akce stoupá. Tento fakt nás stále utvrzuje v tom, že spojení všech zúčastněných subjektů, které se na organizaci odborné konference podílejí, tedy Všeobecné zdravotní pojišťovny, Sdružení ambulantních kardiologů, Kardiocentra Nemocnice Na Homolce a Státního ústavu pro kontrolu léčiv jen zvýrazňuje unikátnost této akce, a proto se stává pro širokou odbornou veřejnost vysoce atraktivní. Z tohoto pohledu jde skutečně o unikátní formát konference, což ji činí jedinečnou v rámci celé ČR.

Prohlubování nezávislého dialogu v otázkách zkvalitňování a zefektivňování zdravotní péče je tedy dobrá cesta i do budoucna.